Missie

Vakgroep Reflexzonetherapie Limburg is een samenwerkingsverband van gekwalificeerde, bij de beroepsvereniging aangesloten, reflexzone therapeuten uit de provincie Limburg.

De missie van de Vakgroep Reflexzonetherapie Limburg is mensen bewust te maken van de mogelijkheid om het zelf genezend vermogen te activeren middels reflexzone therapie en daardoor de  gezondheid te bevorderen en de kwaliteit van leven te verbeteren.

Onze doelstelling is: het ontwikkelen en uitvoeren van voorlichtingscampagnes inzake  de mogelijkheden die reflexzone therapie kan bieden voor het bevorderen van het zelf genezend vermogen van inwoners van de provincie Limburg.